fbpx

LUPO DÄCK AKUT INTEGRITETSPOLICY

LUPO DÄCK AKUT behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera dina beställningar och köp.
De personuppgifter vi behöver är tex:

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-post
  • Personnummer (för vissa betalningsalternativ)
  • Betalningsinformation, betalsätt och betalningshistorik
  • Information om din beställning (t.ex. ordernummer, produkt, leveransadress)
  • IP-adress, geografiskt läge
  • Data som samlats in ifrån cookies och liknande, exempelvis vilka produkter du klickat på och din shoppinghistorik

Syftet med en sådan behandling är för att du ska kunna genomföra beställningar och köp hos LUPO DÄCK AKUT.
Detta gör vi med den lagliga grunden fullgörande av köpeavtalet; utan den här informationen kan vi inte fullgöra vårt avtal med dig. Vi behöver även denna information om dig för att kunna erbjuda dig kundtjänst; för att kunna tillgodose ditt intresse och att kunna hantera dina frågor eller eventuella klagomål på de produkter som du har köpt av oss.

Personuppgifterna behandlas även för att vi ska kunna marknadsföra oss mot dig samt för att vi ska kunna följa de lagar och regler som vi omfattas av. För att kunna marknadsföra oss mot dig använder vi oss av olika externa annonstjänster och samarbetspartners ex. Facebook. Du kan läsa mer om delning och användning av data genom att följa länken nedan:
https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss t.ex. i samband med att du genomför en beställning eller ett köp, kontaktar oss och ev. annan information som du väljer att skicka till oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar. Personuppgifterna behövs enligt lag där vi har en rättslig förpliktelse. Personuppgifterna kommer att sparas för ovan ändamål i tre år efter din senaste kundkontakt hos oss.

Det kan komma att vi delar information om dig till vissa tjänsteleverantörer, betaltjänstleverantörer, samarbetspartners för att kunna utföra behandlingarna som är beskrivna ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part ex. myndigheter om det krävs av oss enligt lag eller vid misstanke om brott. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan ditt godkännande.

Personuppgiftsansvarig är LUPO DÄCK AKUT, org.nr: 820210-2516.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected] eller ringa vår kundtjänst på 070 099 33 75 .

Du når vårt dataskyddsombud på [email protected] . Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.